چشم انداز

شرکت نیروگاه صبا دهلران در افق سال 1402، شرکتی است: غنی از ارزش برای ذینفعان به ویژه سهامداران، دانش محور و متخصص، یادگیرنده و منعطف، دوستدار محیط زیست و اجتماع ، سرمایه گذار، بهره بردار و مجری پروژه های نیروگاهی شرکت های صنعتی کشور با محوریت تامین تمامی انرژی الکتریکی مورد نیاز پروژه های مرتبط در استان ایلام.