واحد منابع انسانی

شرکت نیروگاه صبا دهلران از ابتدا با اعتقاد به اینکه سرمایه اصلی هر سازمان، نیروی انسانی آن است، جذبِ افراد متخصص و سخت‌کوش را سرلوحه راهبردهای توسعه منابع انسانی خود قرار داد و با فراهم آوردن فرصت‌های شغلی یکسان برای عموم دانش‌آموختگان، راهکارهای معینی را برای جذب و استخدامِ افراد منتخب و واجد صلاحیت ساماندهی کرد تا بدنه کارشناسی و مدیریتی ممتاز و متمایزی را ایجاد کند و توسعه دهد.

حضور در محیطی صمیمی، فعال و سرشار از پویایی، نخستین مزیت پیوستن به تیم صبا دهلران ،کار در کنار افراد باانگیزه، متخصص و مسلط به حوزه کاری خود، بستر مناسبی برای رشد و بالندگی شغلی است.

شما برای پیوستن به ما، می‌توانید به جدولِ فرصت­های شغلی که در همین بخش قرار دارد، مراجعه نمایید و چنانچه خود را واجد شرایطِ
 ارسالِ درخواست کار می‌دانید، فرم مربوطه را تکمیل و ارسال نمایید. پس از ارزیابی اولیه درخواستِ شما، بر اساسِ رویه‌های سازمانی متعارف در شرکت نیروگاه صبا دهلران با شما تماس گرفته خواهد شد و نیازی به پیگیری مستقیم نمی باشد.