ارزشهای اخلاقی

تعامل با خود

 • وجود من و هر آنچه از نعمت‏های الهی مانند تندرستی، سلامت ذهن و روان، دانش و مهارتی که دارم، امانت الهی است؛ حفظ عزت نفس، احساس ارزشمندی، حفظ حریم خصوصی خودم و مهربان بودن با خود، شرط امانتداری است.
 •  آراستگی ظاهری، حسن سلوک، وقار و متانت، نشان دهنده شأن و منزلت انسانی من است.
 •  تلاش در جهت رشد فردی در سایه توجه به ارزش‌های انسانی و افزایش مستمر دانش و مهارت، مرام من است.

تعامل با همکاران

 • احترام به یکدیگر، انتقال احساس ارزشمندی، حسن سلوک با همکاران، انتقال نشاط و شادی به دیگران و اعتماد به همکاران در همه شئون حرفه‌ای، مرام ماست. خویشتن‌داری، حلم و مدیریت خشم و هیجان در شرایط بحرانی ما را در پایبندی به این آرمان یاری می‏رساند.
 • حفظ حریم خصوصی، رازداری و امانتداری سه خصلت پایدار ماست.
 • توجه به منافع یکدیگر و دوری از هرگونه ضرررسانی، خیرخواهی، مهربانی، شفقّت با دیگران و تلاش در راستای پرهیز از هرگونه غیبت، بدگویی، سعایت، قهر، حسد، رشک و اختلال در امور دیگران مایه افتخار ماست.
 • رعایت ادب و صمیمیت در ارتباط کلامی و پرهیز از هرگونه مقابله به مثل، مشی اخلاقی ماست.

تعامل با شرکت

 • تمرکز بر انجام وظایف و دوری از حاشیه ها، سرعت، دقت، سهولت و کیفیت در ارائه خدمات وجه همت ماست.
 • پایبندی به شئونات اسلامی و آراستگی ظاهری مطابق قوانین شرکت، احترام، همدلی و پرهیز از سوء ظن خصیصه ماست.
 • انجام درست وظایف محوله، قدردانی و حُسن همکاری، وظیفۀ ما در قبال تلاش مدیران است.
 • رازداری و پرهیز از تجسس در امور شخصی دیگران بالاخص مدیران و رعایت قوانین و آیین نامه های شرکت وظیفۀ ماست.
 • صمیمیت، صراحت و صداقت، بر تعامل ما با مدیران حاکم است.
 • پاسخگویی، نقدپذیری، امانتداری، خیرخواهی و جبران خسارت ناشی از عملکرد مان، وظیفه ما است.
 • رعایت انصاف در امر و دوری از هرگونه دادوستد ناروا را شرط کسب‏ وکار اخلاقی می‌دانیم.

تعامل با ذینفعان شرکت(سازمان)

 • توجه همیشگی به منافع سازمانی، وفاداری به خوش‏نامی و کامیابی سازمان و حفظ شأن شرکت و گروه شرکت های مرتبط در همه شئون زندگی حرفه‌ای و اجتماعی وظیفۀ ماست.
 • از هر گونه ارتباط با ذینفعان بیرونی سازمان بدون هماهنگی سازمان پرهیز می‌کنیم.
 • تقویت روحیه هم‌افزایی، افزایش بهره‌وری، حفظ اسرار سازمانی و پای‌بندی به قوانین، مقررات و آیین نامه های شرکت و سهامدار مرام ماست.
 • از هدف‌های سازمان در جهت ایجاد مزیت رقابتی سازمان حمایت می‏کنیم.