تاریخچه

شرکت نیروگاه صبا دهلران در سال 1399 به عنوان یک شرکت خصوصی جهت تامین برق مورد نیاز کارخانه فرآوری گاز و گاز مایع NGL3100 در منطقه چشمه خوش تاسیس گردید. در ادامه با افزایش سرمایه گزاری های دولتی در میادین نفتی استان ایلام و شمال خوزستان مسوولیت تامین برق مورد نیاز برخی از پروژه های شرکت ملی نفت ایران نیز در قالب قراردادهای خرید تضمینی برق به شرکت نیروگاه صبا دهلران واگذار گردید.

در حال حاضر اين شرکت با سرمايه اي معادل 3500 ميليارد ريال به عنوان بازوی نیروگاهی کشور جهت تامین برق مورد نیاز پروژه های استان ایلام و در سطح کشور در حال فعالیت است.