تاریخچه

شرکت نیروگاه صبا دهلران (سهامی خاص غیر دولتی) در سال 1399 به عنوان یکی از شرکت های زیرمجموعه صندوق های بازنشستگی، رفاه و پس انداز کارکنان صنعت نفت با سهامداری 100 درصدی شرکت سرمایه گزاری اهداف(در قالب گروه شرکت های تابان فردا) جهت تامین برق مورد نیاز کارخانه فرآوری گاز و گاز مایع NGL3100 در منطقه چشمه خوش تاسیس گردید. در ادامه با افزایش سرمایه گزاری های دولتی در میادین نفتی استان ایلام و شمال خوزستان مسوولیت تامین برق مورد نیاز برخی از پروژه های شرکت ملی نفت ایران نیز در قالب قراردادهای خرید تضمینی برق به شرکت نیروگاه صبا دهلران واگذار گردید.

در حال حاضر اين شرکت با سرمايه اي معادل 3500 ميليارد ريال به عنوان بازوی نیروگاهی شرکت سرمایه گزاری اهداف جهت تامین برق مورد نیاز پروژه های گروه در استان ایلام و در سطح کشور اقدام نموده است.