ماموریت

شرکت نیروگاه صبا دهلران با تکیه بر نیروی انسانی متخصص، با تامین انرژی برق مورد نیاز سایر شرکت های گروه ز یرمجموعه صندوق های بازنشستگی، رفاه و پس انداز کارکنان صنعت نفت کشور خصوصا در استان ایلام، جذاب ترین فرصت های موجود در صنعت انرژی کشور شناسایی نموده و با سرمایه گذاری در آنها از طریق راهکارهای نوین مبتنی بر آخرین تکنولوژی های در دسترس در حوزه انرژی، تلاش می نماید تا انتظارات تمامی ذینفعان به ویژه سهامداران را برآورده سازد.