پیام مدیر عامل

به نام خداوند عزیز و حکیم

نیت های خالص، دلها را بهم نزدیک و تلاش مستمر در سایه توکل به خدا، دستیابی به اهداف بزرگ را محقق می نماید.

 

در دنیای زنده و پوینده امروز، که دست‌یابی به سرآمدی و راهبری در حوزه انرژی و خصوصا انرژی های پاک، آرمان همه انسان‌های کمال گرا و سازمان‌های هدفمند است، قطعا با استفاده از الگوهای رفتاری اخلاق مدار که در آموزه های دینی ما نیز بسیار بر آن تاکید گردیده، سازمانی ارزش بنیان، خلاق و دانش مدار را خلق می نماییم. بدیهی است موفقیت در تحقق بخشیدن و حاصل آوردن این هدف بزرگ و متعالی، معطوف به آینده نگری و برنامه ریزی تعالی جویانه ایشان است. بر این اساس فکری و عقیده بنیان، هر سازمان توسعه یافته و پوینده‌ای باید تعاریفی عقل محور و زیرساخت‌هایی دانش بنیان و البته خردگرا و منطقی برای تبیین و تدقیق استانداردها یا الگوهای از پیش تعیین شده و جدید خود داشته باشد و آن‌ها را برای همکاران و مخاطبان و مشتریان خارج از سازمان خویش در قالبی استوار و گویشی خوانا و روان  بیان نماید و در جهت تحقق تمام و به کمال آن، همه افراد و اقشار جامعه انسانی تحت پوشش خود را به تلاشی گسترده و همه جانبه فرا خواند.

با توجه به ماموریت شرکت نیروگاه صبا دهلران در ارائه خدماتی با کیفیت و پایدار در راستای تامین انرژی برق مورد نیاز دیگر شرکت های صنعتی در استان ایلام و سراسر کشور، امید است با همکاری و همراهی تمامی همکاران  بر اساس ارزشها و اهداف شرکت، فازهای مختلف راه اندازی نیروگاه های زیرمجموعه در زمانبندی مقرر به بهره برداری رسیده و زمینه تامین انرژی الکتریکی پایدار مورد نیاز صنایع کشور با تاکید بر بکارگیری تکنولوژی های روزآمد و انرژی های نو و تجدید پذیر فراهم گردد.

محمدهادی طالب
مدیرعامل