همکاری با ما

همکاری با ما

به ما بپیوندید

شركت نيروگاه صبا دهلران همواره پذيراي استعداد ها و نخبگان کشور مي باشد، چنانچه شایستگی و ايده هايي جديد در اين حوزه داريد با پيوستن به تيم ما در خلق آينده اي درخشان براي كشور عزيزمان ايران سهيم باشيد.

فرم استخدام اطلاعات بیشتر