خدمات بازرگانی و تامین تجهیزات نیروگاهی

انجام خدمات بازرگانی بعنوان یکی از مهمترین حلقه های چرخه احداث نیروگاه و تولید برق شناخته شده است. یکی از نقاط قوت شرکت نیروگاه صبا دهلران این است که بدلیل زیرساخت های بازرگانی در داخل و خارج از کشور، ارتباط با  برندهای معتبر دنیا، توانایی انجام کلیه خدمات مرتبط، از مهندسی خرید و سفارش گذاری، تا تحویل تجهیزات را خصوصا در حوزه تامین توربوژنراتورهای گازی(GTG)، بخار(STG) و موتورهای برق(Gas Engine, Disel Engin) دوگانه سوز دارا می باشد.

سرعت، دقت، کیفیت و صداقت در کلیه خدمات بازرگانی از افتخارات این شرکت می باشد.