بازاریابی ،فروش و ترانزیت برق

در ساختار جدید صنعت برق کشور متقاضیان عمده نظیر صنایع بزرگ قادر می‌باشند از طریق انعقاد قراردادهای دوجانبه با تولیدکنندگان و عرضه کنندگان خصوصی اقدام به تأمین مستقیم برق مورد نیاز خود نمایند. در این حوزه نیز شرکت نیروگاه صبا دهلران در حال حاضر یکی از شرکت‌های عرضه کننده مستقیم برق در کشور بوده و ضمن انعقاد قراردادهای دوجانبه، آماده مذاکره و ارائه خدمات مشاوره به منظور تعیین راهکارهای بهینه تأمین برق و عرضه بسته پیشنهادی خود می‌باشد