آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای

آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای همراه با ارزیابی کیفی در خصوص بهره برداری، تعمیرات و نگهداری نیروگاه و پست بلافصل  ۲۳۰ کیلوولت صبا دهلران یک واقع در منطقه دشت عباس دهلران استان ایلام

شرکت نیروگاه صبا دهلران در نظر دارد نسبت به برگزاری مناقصه بهره برداری، تعمیرات و نگهداری نیروگاه و پست بلافصل  230KV صبا دهلران یک واقع در منطقه دشت عباس دهلران استان ایلام  بشرح ذیل اقدام نماید:

  • متقاضیان دریافت اسناد مناقصه می بایست یک نامه رسمی با این فرمت و با سربرگ شرکت و امضای مدیرعامل و مهر شرکت مبنی بر درخواست دریافت اسناد مناقصه تهیه و اسکن آنرا به یکی از دو روش زیر برای این شرکت ارسال نموده و از طریق تلفن شرکت به شماره 02191070102 تاییده دریافت نمایند.
    • ارسال تصویر نامه به ایمیل شرکت به آدرس info@dspp.ir
    • ارسال تصویر نامه به فکس شرکت به شماره 02141425662
  • ارائه ضمانتنامه شرکت در مناقصه فقط به صورت ضمانت نامه بانکی- واریز نقدی و چک ضمانت شده بانکی مورد قبول میباشد که می بایست همزمان با ارائه پیشنهادات فنی و مالی ، معادل ۲۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ (بیست میلیارد ریال) ارائه گردد .
  • داشتن پروانه معتبر صلاحیت بهره برداری از نیروگاه گازی صادره از وزارت نیرو و همچنین ظرفیت خالی جهت بهره برداری از این نیروگاه از شرایط اصلی شرکت در این مناقصه می باشد.
  • جهت بازدید از محل نیروگاه میتوانید با هماهنگی با شماره تلفن 02191070102 داخلی 640 در بازه زمانی 7 الی 10 اسفند ماه اقدام نمایید.
  • حداکثر زمان دریافت اسناد مناقصه مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ و حداکثر زمان تحویل پاکت های پیشنهادات تا تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۰ می باشد.