برگزاری موفقیت آمیز مانور آتش نشانی، امداد و نجات

برگزاری موفقیت آمیز مانور آتش نشانی و پیشگیری از حوادث نیروگاه شماره یک صبا دهلران

به گزارش روابط عمومی شرکت نیروگاه صبا دهلران، مانور پیشگیری و آمادگی مقابله با حوادث و آتش سوزی در روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۲۱ با حضور مدیران و پرسنل شرکت در نیروگاه شماره یک صبا دهلران در محل ساختگاه پروژه واقع در منطقه دشت عباس استان ایلام با موفقیت برگزار شد.
هدف از برگزاری این مانور ارتقای آمادگی آتش نشانان و دیگر نیروهای امدادی نیروگاه و در نتیجه شناسایی علل حوادث و سوانح بوده، تا با فراهم کردن شرایط پیشگیری و مقابله با آنها بتواند خسارات احتمالی را به حداقل برساند.